IV Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot", tēma "Pilsētas ainava"
REZULTĀTI

GLEZNOŠANA 7 - 9 GADI
2. vieta Katrīnai Klēbahai  ar darbu  "Pilsēta vējā" , skolotāja Jeļena Jēkabsone
ATZINĪBA Alkai Konstancei Irbei  ar darbu  "Lielpilsētas iedzīvotājs" , skolotāja Jeļena Jēkabsone
ATZINĪBA Matīsam Godelim  ar darbu  "Pilsēta" , skolotāja  Mārīte Jevstigņejeva


GLEZNOŠANA 13 - 15 GADI
1. vieta un Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzeja simpātiju balva Danielai Razvadovskai  ar darbu  "Poliklīnika" , skolotāja Ilze Ezerniece
2. vieta Arinai Tananai  ar darbu  “Dzīvojamais nams vecpilsētas ielā 8 Jelgavā" , skolotāja Anda Birģele
ATZINĪBA Anastasijai Vaščenkovai  ar darbu  "Vecpilsētas 6" , skolotāja Anda Birģele


DATORGARFIKA 16 - 18 GADI
2. vieta Karīnai Čerjapkinai ar darbu "Nākotne pagātnē" , skolotāja Anda Birģele
3. vieta Martai Daniēlai Jēkabsonei ar darbu "Retro", skolotāja Anda Birģele