INFORMATĪVI JAUTĀJUMI, LĪGUMU SLĒGŠANA, DOKUMENTU NOFORMĒŠANA, MĀCĪBU MAKSA:
Sekretāre
Kristiāna Antone   
kristiana.antone@izglitiba.jelgava.lv                        
63023768

PIEŅEMŠANAS LAIKI:    
PIRMDIENA līdz CETURTDIENA  no plkst. 10:00 līdz 16:00
PIEKTDIENĀS    no plkst. 9:00 līdz 12:00


SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA:
 PIEŅEMŠANAS LAIKI:   
OTRDIENĀS   no plkst. 10:00 līdz 13:00
TREŠDIENĀS   no plkst. 13:00 līdz 15:00


Direktore 
Anda Stankeviča 
anda.stankevica@izglitiba.jelgava.lv
63080181
  
MĀCĪBU DARBS, AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA SKOLĀ:
 PIEŅEMŠANAS LAIKI:     
PIRMDIENĀS   no plkst. 11:00 līdz 14:00
CERTURTDIENĀS   no plkst. 14:00 līdz 16:00


Direktores vietniece mācību darbā  
Ilze Emse - Grīnberga 

ilze.emse-grinberga@izglitiba.jelgava.lv
63080180
22068181

AUDZĒKŅU ĀRPUSSTUNDU DARBS, IZSTĀDES:
 PIEŅEMŠANAS LAIKI:   
OTRDIENĀS no plkst. 12:00 līdz 14:00


Kultūras metodiķe Anda Birģele
anda.birgele@izglitiba.jelgava.lv 
 
SAIMNIECISKAIS DARBS:
 PIEŅEMŠANAS LAIKI:   
PIRMDIENA, OTRDIENA, CETURTDIENA, PIEKTDIENA no plkst. 13:00 līdz 16:00

TREŠDIENA no plkst. 9:00 - 12:00


Direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā
Aiga Dzerkale

aiga.dzerkale@izglitiba.jelgava.lv
                      
KONTAKTI

makslas@izglitiba.jelgava.lv

Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001, Latvija

REKVIZĪTI

Maksātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde" ( Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001)

Saņēmējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde

"Jelgavas Mākslas skola" (Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001)

Reģ. Nr. 90000074738 

 Banka: SEB banka

 Kods: UNLALV2X 

Konts: LV07UNLA0008014130203 

E-pasts: makslas@izglitiba.jelgava.lv