STUNDU LAIKI

0. 14.20 - 15.00
1. 15.00 - 15.40
2. 15.40 -16.20
3. 16.20 - 17.00
4. 17.00 - 17.40
5. 17.40 - 18.20
6. 18.20 - 19.00
7. 19.00 - 19.40

SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! No 2019.gada 3.septembra , sākot ar 3.klasi mācību process  tiks organizēts 2 nedēļu stundu ciklos, tādēļ ir vērts pievērst uzmanību stundām, kas šifrētas zem skaitļiem 1.; 3.( pirmā un trešā nedēļa mēnesī) un 2.;4.(otrā un ceturtā nedēļa mēnesī). E-klases žurnālā un pie skolas informācijas dēļa ir redzams iknedēļas faktiskais stundu saraksts.

STUNDU KAVĒJUMU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA:   līdz 18 gadu vecumam par audzēkņu stundu kavējumu E-klasē, sadaļā kavējuma pieteikums, minot kavējuma iemeslu, savlaicīgi informāciju sniedz vecāki vai aizbildņi. Ja skola tiek kavēta ilgāk par 3 dienām, kavējumu attaisnošanai ir jāuzrāda ārsta parakstīta izziņa.

STUNDU SARAKSTA NOTEIKUMI