• Skolotājas Kristīne Veinberga un Mārīte Jevstigņejeva 3.klašu I semestra darbu skates laikā

 • I SEMESTRA DARBU SKATES, LIECĪBU UN DARBU SAŅEMŠANA
 • 1.ABC - piektdien, 8.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 15.decembrī

  2.ABCD - trešdien, 13.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 20.decembrī

  3.ABCD - ceturtdien, 14.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 19.decembrī

  4.ABCD - ceturtdien, 14.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 20.decembrī

  5.ABCD - otrdien, 12.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 20.decembrī

  6.ABCD - trešdien, 13.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 19.decembrī

  7.ABCD - pirmdien, 18.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 19.decembrī

  I,II,III kurss - pirmdien, 18.decembrī. Liecību un darbu saņemšana 20.decembrī
 • ZIEMAS BRĪVDIENAS līdz 2023.gada 6.janvārim