IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS MĀKSLAS SKOLĀ 2020./2021.māc.g. no 2020.gada 5.-29.maijam

Jelgavas Mākslas skola  2020./2021.mācību gadam profesionālās ievirzes programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem:

 8. - 9. g.v. izglītojamos 7 gadīgajā (20 V) programmā
15. - 25. g.v. izglītojamos 3 gadīgajā (30 V) programmā

IESNIEGUMUS PIEŅEMAM ELEKTRONISKI uz e-pasta adresi makslas@izglitiba.jelgava.lv

Iesnieguma veidlapa JMS profesionālās ievirzes izglītībā 2020./2021.māc.g.

Iesnieguma veidlapa JMS interešu izglītībai 2020./2021.māc.g.

SVARĪGI - līguma parakstīšana notiks augustā, līdzi ņemot dzimšanas apliecību vai pasi.


 .