SKOLĒNU PADOME


Skola aktīvi iesaistās starptautiskos projektos, tāpēc meklējam aktīvākos jauniešus, kas var iesaistīties ar savu līdzdalību!

Esat aicināti iesaistīties skolas ārpusstundu dzīves organizēšanā ar saviem priekšlikumiem, idejām, kritiku.

Visi, kas vēlas atbalstīt un pārstāvēt Jelgavas Mākslas skolu un tās audzēkņus, ir aicināti iesaistīties skolēnu padomē!

- Izstādes

- Konkursi

- Projekti

- Ekskursijas

- u.c. pasākumi

 Vairāk informācijas : 

anete.aizsilniece@gmail.com


SKOLENU PADOME