MĀCĪBU PROGRAMMAS

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Vizuāli plastiskā māksla 20V 211011  bērniem vecumā no 8 gadiem
  • Vizuāli plastiskā māksla 30V 211011 bērniem vecumā no 16 gadiem

Interešu izglītības programmas :

  • "Radošās domāšanas studija"  no 5 - 7 gadu vecumam
  • "Bērnu mākslas studija" no 6 - 10 gadu vecumam
  • "Dizaina zīmējums" no 11 - 25 gadu vecumam