JELGAVAS MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS

Anda Stankeviča
Jelgavas Mākslas skolas direktore, pedagoģe


       Ilze Emse - Grīnberga

direktores vietniece mācību darbā, pedagoģe

Aiga Dzerkale
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Anda Birģele
kultūras metodiķe, pedagoģe

Kristīne Veinberga
kultūras metodiķe, pedagoģe

Kristiāna Antone
sekretāre

Ilona Drīliņa
pedagoģe

Jeļena Jēkabsone
pedagoģe

Renāte Bērziņa
pedagoģe

Ilizane Grīnberga
pedagoģe

Sanita Mūrmane - Miķelsone
pedagoģe

Guna Gaiķe
pedagoģe

Nellija Skujeniece
pedagoģe

Mārīte Jevstigņejeva
pedagoģe

Krsitīna Landaua - Junkere
pedagoģe

Ilze Ezerniece
pedagoģe

Marina Ļitvinova
tehniskā darbiniece

Nataļja Lukaševiča 
tehniskā darbiniece