Profesionālās ievirzes izglītības programma
„Vizuāli plastiskā māksla” 30V 21100 bērniem vecumā no 16 gadiem

Nodarbību diena

Nodarbību laiks

Telpa

Skolotāji

No pirmdienas līdz piektdienai

no plkst.14:20 – 19:40

(pēc stundu saraksta)

pēc stundu saraksta

pēc stundu saraksta

tālr. 63080180

Audzēkņi vecumā no 16 gadiem, saskaņā ar profesionālās ievirzes 3 gadīgo izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.

Mācību gads ilgst no septembra līdz maijam, ar brīvlaikiem kā vispārizglītojošajā skolā. Mācību slodze ir 12 mācību stundas nedēļā. Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā no plkst. 14:20 līdz 19:40. Mācību stundas notiek pēc stundu saraksta.

Mākslas skolu  beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:
  • ZĪMĒŠANA 
  • GLEZNOŠANA
  • TĒLNIECĪBAS PAMATI 
  • DATORGRAFIKA 
  • DIZAINA PAMATI (stikla, keramikas, papīra)