Ligitas Ulmanes – Franckēvičas IZSTĀDE

DSC_0464No 23.novembra Jelgavas Mākslas skolas galerijā ir aplūkojama izcilās latviešu tēlnieces Ligitas Ulmanes – Franckēvičas darbu izstāde.Autore skatītājiem piedāvā formas risinājumus gan divās, gan trīs dimensijās,ar profesionālu vieglumu to demonstrējot visos iespējamajos tēlniecības materiālos.Foto – no izstādes atklāšanas.

7.klašu audzēkņiem un VECĀKIEM

Cienījamie JMS audzēkņu Vecāki! Sākot ar 2016.gada 4.janvāri Jelgavas Mākslas skolā ir paredzētas būtiskas izmaiņas mācību procesa norisē 7.klašu audzēkņiem. Lai pilnībā informētu par tām gan audzēkņus, gan vecākus, esiet gaidīti KOPSAPULCĒ, piektdien  4.decembrī, plkst.18.00 skolas aktu zālē.                                               DARBA KĀRTĪBĀ:                                                                                                     1) Pārbaudes darbi. 2) Nobeiguma barbu izstrādes kārtība un aizstāvēšana.3) Izlaidums.   Pārbaudes darbi  ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, VEIDOŠANĀ.                           Uzstādījumu attēlojums, atbilstoši 7.klašu programmai, pēc mācību priekšmeta skolotāja ieskatiem. Pilnībā patstāvīgs darbs 3 reizēm – kopā 6 mācību stundām ( sākot ar 4. janvāri, konkrēto mācību priekšmetu stundu laikā, turpinot līdz 21. janvārim, kad arī ir paredzēta darbu vērtēšana ).                                                                                  Darbu vērtējums 10 ballu sistēmā veidos noteicošo atzīmi Mākslas skolas beigšanas apliecībā konkrētajā mācību priekšmetā, un darba process radīs audzēkņiem iestājeksāmenu pieredzi, turpinot izglītību profesionālajās mācību iestādēs.                      Savukārt KOMPOZĪCIJAS, DARBA MATERIĀLĀ, DATORGRAFIKAS UN MĀKSLAS VALODU PAMATU stundās janvārī  audzēkņi strādās ar nobeiguma darbu tēmām un gatavos projektus, atbilstoši stundu sarakstā noteiktajā laikā. Audzēkņiem ir iespējas izvēlēties tēmu jebkurā no iepriekš apgūtajiem mācību priekšmetiem (vēlams, pat vairākas, lai pastāv izvēles varianti).                                                                Nobeiguma darbu projektus vērtēs komisija SKATĒ, 28.janvārī. Ja kāds no audzēkņiem pārbaudes darbu un Nobeiguma darbu skiču skatēs nepiedalīsies subjektīvu iemeslu dēļ (objektīvais iemesls – veselības stāvoklis ,uzrādot ģimenes ārsta izziņu), pie Nobeiguma darba izstrādes netiks pielaists un turpinās darbu kopā ar 6.klasēm pēc to stundu saraksta. To audzēkņu, kuri pārbaudes darbu izpildes laikā būs slimojuši, turpmāko darbu organizēs un koordinēs JMS Metodiskā darba komisija.

Pēc 28.janvāra audzēkņu nobeiguma darbu skiču SKATES rezultātiem, atbilstoši pedagogu slodzes sadalījumam 20115./16.māc.gadā, audzēkņi uzzinās savu Nobeiguma darbu vadītājus un uzsāks darbu jau konkrētu pedagogu vadībā, iepriekš vienojoties par konkrētu plānotā darba laiku .

Nobeiguma dabu izstrādes procesā ir paredzētas STARPSKATES 1 reizi mēnesī, kā arī pedagogu iniciētas starpskates / konsultācijas  pēc nepieciešamības.

Nobeiguma darbu nodošanas termiņš – 10.maijs.

Darbu aizstāvēšana un izlaidums  – 30.maijā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA par JMS darbu no 8. – 18.decembrim

Saistībā ar mācību gada I pusgada noslēguma darbu SKATĒM , kad tiks vērtēti  visu Jelgavas Mākslas skolas  audzēkņu darbi, ir paredzētas izmaiņas stundu sarakstā no  8. – 18.decembrim.1.a klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 9.un 16.decembrī , no pl.15.45 -17.10.1.b klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 4.un 11.decembrī , no pl.15.45 – 17.10.2.abc klasēm  darbu SKATE – 8.decembrī . Stundas notiks 8.un 15.decembrī , no pl.14.15 –17.10. 3.abcd klasēm  darbu SKATE9.decembrī . Stundu laikā, 9.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī,skolas zālē  pl.15.00  4.abcd klasēm  darbu SKATE – 10.decembrī . Stundu laikā 10.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 5.abc klasēm  darbu SKATE – 16.decembrī . Stundu laikā 16.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 6.abc klasēm  darbu SKATE – 15.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18. Pēc tam jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00.7.abc klasēm  un I,II,III kursiem darbu SKATE – 14.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18. Pēc tam jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00 .

P a r    a t s t ā t a j i e m   d a r b i e m   s k o l a   n e a t b i l d.

Ekskursijās dosies tikai tie audzēkņi, kuri būs iesnieguši vecāku apstiprinājuma vēstuli par dalību ekskursijā (vietu skaits autobusā tiek plānots,  atbilstoši audzēkņu vecāku garantijas vēstuļu skaitam )

Darbu SKATES visiem JMS audzēkņiem decembrī

4.12.2015.
   1.a  un 1.b  klasēm
8.12.2015.    2.a , 2.b  un 2.c klasēm
9.12.2015.    3.a , 3.b , 3.c, 3.d  klasēm
10.12.2015.    4.a , 4.b , 4.c ,4.d  klasēm
14.12.2015.    7.a , 7.b un 7.c klasēm un I,II,III kursiem
15.12.2015.    6.a, 6.b un 6.c klasēm
16.12.2015.    5.a, 5.b un 5.c klasēm
17.12.2015.    Liecību izdošana,  Ziemassvētku  koncerts 

IZSTĀDE Saldus plenērs 2015

 JMS izstāžu zāle novembrī priecēs apmeklētājus ar starptautiskā Saldus plenēra dalībnieku zīmējumiem un gleznojumiems2

s3

Šogad Saldus mākslas skola jau 10. gadu rīko starptautisku plenēru, toties mūsu – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi, tajā piedalās ceturto gadu. Saldus ir pilsēta, kas saistīta ar ievērojamā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla vārdu, tādēļ plenēros notiek Rozentāla glezniecības paraugu studēšanu, šogad plenēra tēma – portrets. Jāpiebilst, ka šis ir pasākums, kurā strādā gan skolotāji, gan audzēkņi, darbi tiek atlasīti, noformēti un pēc tam ceļos pa visām tām skolām, kuras plenērā piedalījās ( šogad bija 10 dalībnieku komandas- pārstāvētas Latvijas mākslas skolas, arī lietuvieši un igauņi).

Plenēra sastāvdaļa bija ogles zīmējuma tehnikas apgūšana, kuru izpildīja uz speciāli sagatavotiem audekliem, katram dalībniekam bija iespēja izvēlēties mākslas darba kopiju, kuru izmantot kā paraugu, lai veidotu savu variāciju. Rezultātā radās vesela ogles zīmējumu kolekcija, kurā katrs parādījis savas spējas. Plenēra laikā dalībnieki apmeklēja Rundāles pili, kur visu dienu varēja iepazīties gan ar pils iekštelpām gan burvīgo dārzu, studēt un skicēt dažādas arhitektūras detaļas.

Jelgavas Mākslas skolu šogad pārstāvēja audzēknes Līga Sičevska, Elīna Cunska, Anete Vīnava, Eva Vīnava un skolotāja Ilze Ezerniece. Nedēļa Saldū pagāja intensīvās mākslas nodarbībās, tās bija radošas un iedvesmojošas. Liels paldies pasākuma organizētājiem – Saldus mākslas skolas direktorei Vēsmai Krūmiņai un viņas komandai!

 

Ceturtdien,22.oktobrī

Karim Rashid1Karim Rashid divritenisKarima Rašida slotas un divritenis

KARJERAS NEDĒĻAS pasākumu ietvaros 7.klašu audzēkņiem ir paredzēta ekskursija uz Rīgas mākslas muzejiem kopā ar Mākslas valodas pamatu skolotājām Ilzi Ezernieci un Aneti Aizsilnieci.Savukārt tiem 7.klašu audzēkņiem,kuri ekskursijā nepiedalās,notiks informatīva lekcija par atpazīstamiem dizaineriem no visas pasaules. Prezentācijas gatavo JMS I,II,III kursa audzēkņi.Sākums pl.16.30. Pasākuma norise – datortelpā ( 6.kab.)

 

Stundu izmaiņas 2.klasēm no otrdienas, 13.oktobra

2.a klasei – ZĪMĒŠANA , DARBS MEATERIĀLĀ,GLEZNOŠANA                           Stundas ilgst no 14.15 – 16.25

2.b klasei – GLEZNOŠANA, DARBS MEATERIĀLĀ,ZĪMĒŠANA                            Stundas ilgst no 15.00 – 17.10

2.C klasei -  DARBS MEATERIĀLĀ,GLEZNOŠANA,ZĪMĒŠANA                             Stundas ilgst no 16.30 – 18.40

 

14.15

 

 

Z

24

 

 

15.00

 

 

DM

20.

G

24.

 

15.45

 

 

G

24

DM

20.

 

16.30

 

 

 

Z

24.

DM

20.

17.15

 

 

 

 

G

24.

18.00

 

 

 

 

Z

24.

18.45

 

 

 

 

 

Izstāde “Jelgavas skati” Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā

Izstādes darbi tapuši skolēnu mācību procesa laikā, skolotājas Andas Stankevičas vadībā. Par iedvesmas avotu ir izvēlētas ievērojamākās un skaistākās Jelgavas vietas. Kā darba uzdevums bērniem ir likts pētīt un zīmēt dažādas kompozīcijas, kas vēlāk tiek atsevišķi izstrādātas. Izstādes darbu tehnika ir linogriezums- grafika.

20150904_111916

Continue reading

Zinī-Bums 1.septembrī!

Jelgavas Mākslas skola piedalās organizētajā pasākumā Jelgavas skolēniem 1.septembra ieskaņās Jelgavas Pasta salā. Bērniem tika dota iespēja izmēģināt saliekamās puzles veidā iepazīties ar tādiem latviešu mākslinieku vecmeistariem kā V.Purvītis, J.Valters, Ģ.Eliass un N.Strunke. Jelgavas Mākslas skola piedalījās zem sadaļas Māksla un vēsture, ļaujot bērniem iegūt zīmodziņu par veiksmīgi saliktu bildi.

DSC_0076

DSC_0144

 

 

 

STUNDU IZMAIŅAS 2.KLASĒM

Līdz šī gada 6.oktobrim(ieskaitot) 2.a,b,c klasēm stundas notiks pēc šāda saraksta:

2.a klasei 14.15 – ZĪMĒŠANA; 15.00-GLEZNOŠANA .DARBS MATERIĀLĀ nenotiks.Stundas beigsies 15.40

2.b klasei 15.45 – ZĪMĒŠANA; 16.30 – GLEZNOŠANA. DARBS MATERIĀLĀ nenotiks.Stundas beigsies 17.10

2.c klasei 17.15 – ZĪMĒŠANA; 18.00 – GLEZNOŠANA.DARBS MATERIĀLĀ nenotiks.Stundas beigsies 18.40

I, II, III KURSIEM – STUNDU IZMAIŅAS

TĒLNIECĪBAS PAMATI – otrdienās, no plkst.18.00

 DIZAINS notiks no 15.oktobra.

15.oktobrī – audzēkņu darbu prezentācijas.

Tēma : „Dizaineri un viņu darbi”

Uzdevums: patstāvīgi sagatavot prezentāciju par 5 apģērba; 5-trauku; 5-mēbeļu; 5-auto vai cita transporta; 5-sporta aksesuāru dizaineriem, pievienojot viņu zināmāko darbu fotogrāfijas un gadaskaitļus, kad lietas ir sāktas ražot.

UZMANĪBU 3.klašu audzēkņiem!

Piektdien,4.septembrī ir paredzētas būtiskas izmaiņas stundu norisē:

3.a klasei  -  zīmēšana (14.14 -15.40.) darbs materiālā un MV nenotiks

3.b klasei  – zīmēšana (15.45 -17.10) darbs materiālā nenotiks

3.c – stundas nenotiks

3.d – stundas nenotiks

PEDAGOGIEM

Š.g.20.augustā plkst.10.00 notiks lekcija un praktiskās nodarbības par ugunsdrošību skolā .Plkst.11.30 – pedagogu sanāksme.

 

SALDUS PLENĒRS

Šogad Saldus mākslas skola jau 10. gadu rīko starptautisku plenēru, toties mūsu – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi, tajā piedalās ceturto gadu. Saldus ir pilsēta, kas saistīta ar ievērojamā latviešu mākslinieka Jaņa Rozentāla vārdu, tādēļ plenēros notiek Rozentāla glezniecības paraugu studēšanu, šogad plenēra tēma – portrets. Jāpiebilst, ka šis ir pasākums, kurā strādā gan skolotāji, gan audzēkņi, darbi tiek atlasīti, noformēti un pēc tam ceļos pa visām tām skolām, kuras plenērā piedalījās ( šogad bija 10 dalībnieku komandas- pārstāvētas Latvijas mākslas skolas, arī lietuvieši un igauņi).

Plenēra sastāvdaļa bija ogles zīmējuma tehnikas apgūšana, kuru izpildīja uz speciāli sagatavotiem audekliem, katram dalībniekam bija iespēja izvēlēties mākslas darba kopiju, kuru izmantot kā paraugu, lai veidotu savu variāciju. Rezultātā radās vesela ogles zīmējumu kolekcija, kurā katrs parādījis savas spējas. Plenēra laikā dalībnieki apmeklēja Rundāles pili, kur visu dienu varēja iepazīties gan ar pils iekštelpām gan burvīgo dārzu, studēt un skicēt dažādas arhitektūras detaļas.

Jelgavas Mākslas skolu šogad pārstāvēja audzēknes Līga Sičevska, Elīna Cunska, Anete Vīnava, Eva Vīnava un skolotāja Ilze Ezerniece. Nedēļa Saldū pagāja intensīvās mākslas nodarbībās, tās bija radošas un iedvesmojošas. Liels paldies pasākuma organizētājiem – Saldus mākslas skolas direktorei Vēsmai Krūmiņai un viņas komandai!

s2 s3s-1