IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ otrdien, 21.februārī

2.a klasei

14.15 – 14.55    ZĪMĒŠANA ( 24.t.)

15.00 – 15.40    GLEZNOŠANA ( 24.t.)

DARBS MATERIĀLĀnenotiks

 

2.b klasei

15.00 – 15.40    GLEZNOŠANA ( 20.t.)

15.45 – 16.25   ZĪMĒŠANA ( 20.t.)

DARBS MATERIĀLĀnenotiks

 

2.c klasei

16.30 – 17.10    ZĪMĒŠANA (24.t.)

17.15 – 17.55   GLEZNOŠANA ( 24.t.)

DARBS MATERIĀLĀnenotiks

 

k a r n e v ā l s TEĀTRIS !

Šodien, 16.februārī, visi pulcējamies JMS ,lai no plkst.15.30 – 20.10  ļautos karnevāliskām pārvērtībāmun  teātra mākslas burvībai, pārtopot par visneiedomājamākajiem pasaku un lugu tēliem, Jelgavas Jaunā teātra mākslinieku iedvesmoti!

briinumputnis

Pasākuma programma:

  • SAGAIDĪŠANA ( no plkst. 15:30 -17:00)

Karnevāla dalībnieku parādīšanās, reģistrēšanās un fotografēšanās.

  • ATKLĀŠANA ( plkst. 17:00 -17:10)
  • MASKU PARĀDE ( plkst. 17:10 -18:30)
  • ATRAKTIVITĀTES (  no plkst. 18:30 -18:45)
  • APBALVOŠANA ( no plkst. 18:45 )
  • ATVADĪŠANĀS ( plkst. 19:30)

A P S V E I C A M !!!

Starptautiskā bērnu mākslas konkursa LIDICE 2017 Latvijas kārtas laureāti:

Greisa Betija Konute “Ceļojums ar vilcienu”                                                           Elizabete Priede “Mans ceļojuma brīnums – Pizas tornis”

Skolotāja Nellija Skujeniece.

STUNDU IZMAIŅAS ceturtdien, 26.janvārī

3.c klasei

14.15 – 15.40  Darbs materiālā

15.45 – 17.10  Mākslas valoda

3.d klasei

14.15 – 15.40 Mākslas valoda

15.45 – 17.10 Darbs materiālā

Mākslas valodā paredzēta ekskursija uz Ā.Alunāna muzeju un saistoša lekcija “Teātris”

P.S.  5.b klasei ZĪMĒŠANA nenotiks,jo audzēkņi strādāja pirmdien, 23.01.

STUNDU IZMAIŅAS otrdien, 24.janvārī

4.d klasei

14.15 – 15.40   MĀKSLAS VALODA

15.45  - 17.10   VEIDOŠANA

KOMPOZĪCIJA nenotiks

 4.c klasei

14.15 – 15.40    MĀKSLAS VALODA

KOMPOZĪCIJA nenotiks

 5.a klasei

15.45  - 17.10    GLEZNOŠANA

17.15 – 18.40   MĀKSLAS VALODA

KOMPOZĪCIJA nenotiks

 5.c klasei

17.15 -18.40  GLEZNOŠANA

KOMPOZĪCIJA nenotiks

 

6.klasēm ZĪMĒŠANA nenotiks skolotāja slimības dēļ

 Stundas pie skolotāja Induļa Landau šonedēļ NENOTIKS !