KARNEVĀLA “MEŽA ALAS” programma

Tikšanās JMS ceturtdien,11.februārī, stundu laikā.Tām klasēm,kurām stundu nav, ierašanās JMS no pl.15.30. Maskošanās ir obligāts karnevāla priekšnoteikums, tādēļ audzēkņiem lūgums ierēķināt pārģērbšanās laiku, jo karnevāla sākums plānots pl.17.00.Pirms tam 6.telpā būs iespējams arī fotografēties.

Katrai klašu grupai ir paredzēta masku parāde – kopīgs izgājiens uz skatuvi, tērpu demonstrēšana.To vērtēs īpaša žūrijas komisija,piešķirot balvas labākajām un atraktīvākajām klašu grupām.Balvas paredzētas arī mūsu vislielākās Meža alas – skolas zāles izgleznotājiem.

Tiksimies ar noslēpumaino vakara viesi – Vari Klausītāju, kurš skatītājus ievadīs  visdažādākās improvizācijas mākslās.

Lūgums audzēkņiem paņemt līdzi nelielu spilventiņu ērtai sēdēšanai uz grīdas,kā arī atspirdzinājumus un našķus spēkam. Karnevāls ilgs līdz plkst. 20

7.klašu audzēkņiem

Apsveicam ar sekmīgiem PĀRBAUDES DARBU rezultātiem !!!                                Darbus var saņemt un atzīmes uzzināt pie ZĪMĒŠANAS skolotājas Jeļenas Jēkabsones, VEIDOŠANAS skolotājas Nellijas Skujenieces ; GLEZNOŠANĀ – 23.kabinetā.

Līdz trešdienas, 27.janvāra vakaram ir jāpabeidz  NOBEIGUMA DARBU pieteikumi.

Darbu izlikšana ceturtdien, 28.janvārī, no plkst.15.00 un 20.telpā – 7.a klasei;

24.telpā – 7.b un 7.c klasēm. Obligāta prasība – vārds, uzvārds, klase. Anonīmas skices netiks vērtētas. SKATES SĀKUMS  ceturtdien, 28.01. pl.17.10.

Pedagogu sadalījums NOBEIGUMA DARBIEM būs zināms 1.februārī.Tad arī individuāla vienošanās par darbu izstrādes dienām un laiku.

Veiksmīgu ideju ģenerēšanas procesu!

STUNDU IZMAIŅAS

16 STUNDU SARAKSTS II ar izmainam

Saistībā ar skolotājas Baibas Ūlandes slimību, uz laiku būs stundu izmaiņas 4.a un 4.b klasēm ZĪMĒŠANĀ,kā arī 5.,6.klasēm GLEZNOŠANĀ

PIRMDIENĀS 4.a klasei notiks MĀKSLAS VALODA no15.45 -17.10

5.b klasei ZĪMĒŠANA notiks no 15.45 – 17.10

TREŠDIENĀS 4.b klasei ZĪMĒŠANA  nenotiks

5.b klasei 14.15 – 15.40 MĀKSLAS VALODA 15.45 – 17.10 KOMPOZĪCIJA

5.c klasei 17.15 – 18.40 KOMPOZĪCIJA

6.c klasei 15.45 – 17.10 DATORGRAFIKA 17.15 – 18.40 VEIDOŠANA

CETURTDIENĀS 6.b klasei GLEZNOŠANA nenotiks

5.a klasei 15.45 – 17.10 DARBS MATERIĀLĀ

6.a klasei 17.15 – 18.40 VEIDOŠANA 18.45 – 20.10 DARBS MATERIĀLĀ

PIEKTDIENĀS

3.a; 3.b; 3.c; 3.d klasēm MĀKSLAS VALODA

 

 

 

STUNDU IZMAIŅAS ceturtdien, 14.janvārī

5.a klasei

15.45 – 16.25  DARBS MATERIĀLĀ

16.30 – 17.10  DARBS MATERIĀLĀ

GLEZNOŠANA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 6.b klasei

GLEZNOŠANA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 6.a klasei

15.45 – 16.25 DARBS MATERIĀLĀ

16.30 – 17.10 DARBS MATERIĀLĀ

17.15 – 18.00  VEIDOŠANA

18.10 – 18.40  VEIDOŠANA

GLEZNOŠANA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 

UZMANĪBU!!!!!!!           

PĀRBAUDES DARBS GLEZNOŠANĀ 7.a klasei TURPINĀSIES KĀ PAREDZĒTS,no pl.17.15 -18.45 , 23.telpā

STUNDU IZMAIŅAS 3.c un 3.d klasēm trešdien, 13.janvārī

3.c klasei un 3.d klasei nenotiks MĀKSLAS VALODAS PAMATI ( 3.c klasei stundas beigsies pl.16.25. 3.d klasei – 17.10)

 Nenotikušās stundas MVP tiek pārceltas uz piektdienu,15.janvāri:

 3.c klasei

14.15 – 14.55 DARBS MATERIĀLĀ

15.00 –15.40 DARBS MATERIĀLĀ

15.45 – 16.25 MĀKSLAS VALODAS PAMATI

 3.d klasei

18.10 – 18.40  MĀKSLAS VALODAS PAMATI

18.45 – 19.25 DARBS MATERIĀLĀ

19.30 – 20.10 DARBS MATERIĀLĀ

STUNDU IZMAIŅAS pirmdien,4.janvārī

3.a klasei

14.15 – 14.55    GLEZNOŠANA

15.00 – 15.40    GLEZNOŠANA

15.45 – 16.25    MĀKSLAS VALODAS PAMATI

KOMPOZĪCIJA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 3.b klasei

16.30 – 17.10 MĀKSLAS VALODAS PAMATI  

KOMPOZĪCIJA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 3.c klasei

14.15 – 14.55    GLEZNOŠANA

15.00 – 15.40    GLEZNOŠANA

KOMPOZĪCIJA nenotiks skolotājas slimības dēļ

 4.b klasei

14.15 – 14.55    MĀKSLAS VALODAS PAMATI  

15.00 – 15.40    MĀKSLAS VALODAS PAMATI  

15.45 – 16.25    GLEZNOŠANA

16.30 – 17.10    GLEZNOŠANA

VEIDOŠANA nenotiks

PĀRBAUDES DARBI 7.klasēm

PĀRBAUDES DARBU norise 7.klasēm :

7.a klasei  ZĪMĒŠANĀ : 4.01.; 11.01. ;18.01.no plkst.15.45 – 17.10 (skolas zālē).  GLEZNOŠANĀ : 7.01.;14.01.;21.01.no plkst. 17.15  -  18.40 (23.kab). VEIDOŠANĀ: 4.01.; 11.01. ;18.01.no plkst.18.45 – 20.10 (11.kab.). KOMPOZĪCIJAS, DARBA MATERIĀLĀ,DATORGRAFIKAS UN MĀKSLAS VALODAS PAMATU laikā (pēc stundu saraksta) tiek izstrādāti NOBEIGUMA DARBU skiču projekti, kas tiks izvērtēti 28.janvārī.

7.b klasei  ZĪMĒŠANĀ : 7.01.; 14.01.; 21.01.no plkst.17.15 -  18.40 (skolas zālē). GLEZNOŠANĀ : 4.01.;11.01.;18.01.; 28.01. no plkst.15.45  -  17.10 (23.kab); VEIDOŠANĀ : 4.01.; 11.01. ;18.01. no plkst.17.15 – 18.40 (11.kab.). KOMPOZĪCIJAS, DARBA MATERIĀLĀ,DATORGRAFIKAS UN MĀKSLAS VALODAS PAMATU laikā (pēc stundu saraksta) tiek izstrādāti NOBEIGUMA DARBU skiču projekti, kas tiks izvērtēti 28.janvārī.

7.c klasei  ZĪMĒŠANĀ : 5.01.; 12.01.; 19.01.no plkst.17.15 -  18.40 (skolas zālē); GLEZNOŠANĀ : 4.01.;11.01.;18.01. no plkst.17.15  -  18.40 (23.kab.); VEIDOŠANĀ : 5.01.; 12.01. ;19.01.no plkst.18.45 – 20.10 (11.kab.);  KOMPOZĪCIJAS, DARBA MATERIĀLĀ, DATORGRAFIKAS UN MĀKSLAS VALODAS PAMATU laikā (pēc stundu saraksta) tiek izstrādāti NOBEIGUMA DARBU skiču projekti, kas tiks izvērtēti 28.janvārī.

SKATES 5.klasēm 16.decembrī

Darbu izlikšana skolas zālē.Audzēkņiem,kuru vecāki ir iesnieguši rakstiskas atļaujas, skašu laikā ir paredzēta EKSKURSIJA uz Rīgas muzejiem un izstāžu zālēm.Izbraukšana no JMS plkst.13.00 .Atgriešanās – ap 18 tiem.Pēc tam jāpaņem novērtētie darbi.Liecību saņemšana un Ziemassvētku koncerts17.decembrī, plkst.15.00

4.klasēm ceturtdien, 10.decembrī

Ceturtdien, 10.decembrī, SKATES 4.klasēm.

Audzēkņiem ir paredzēta bezmaksas EKSKURSIJA* uz Rīgas muzejiem un izstāžu zālēm.Izbraukšana no JMS plkst.13.00.Atgriešanās skolā – ap pl.18.Pēc tam no skolas zāles ir jāpaņem novērtētie mācību darbi.Liecību saņemšana – 17.decembrī,plkst.15.00

* – ekskursijā piedalīsies tikai tie audzēkņi,kuru vecāki ir iesnieguši JMS rakstisku atļauju dalībai.

SVARĪGA INFORMĀCIJA JMS AUDZĒKŅU VECĀKIEM

Saistībā ar mācību gada I pusgada noslēguma darbu SKATĒM , kad tiks vērtēti  visu Jelgavas Mākslas skolas  audzēkņu darbi, ir paredzētas izmaiņas stundu sarakstā no  8. – 18.decembrim.1.a klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 9.un 16.decembrī , no pl.15.45 -17.10.Liecību un darbu saņemšana 16.decembrī.1.b klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 4.un 11.decembrī , no pl.15.45 – 17.10.Liecību un darbu saņemšana 11.decembrī.2.abc klasēm  darbu SKATE – 8.decembrī . Stundas notiks 8.un 15.decembrī , no pl.14.15 –17.10.Liecību un darbu saņemšana-15.decembrī. 3.abcd klasēm  darbu SKATE - 9.decembrī . Stundu laikā, 9.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī,skolas zālē  pl.15.00  4.abcd klasēm  darbu SKATE – 10.decembrī . Stundu laikā 10.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 5.abc klasēm  darbu SKATE – 16.decembrī . Stundu laikā 16.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 6.abc klasēm  darbu SKATE – 15.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18.Pēc skates darbi ir jāpaņem.Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00.7.abc klasēm  un I,II,III kursiem darbu SKATE – 14.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18. Pēc tam jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00 .

P a r    a t s t ā t a j i e m   d a r b i e m   s k o l a   n e a t b i l d.

Ekskursijās dosies tikai tie audzēkņi, kuri būs iesnieguši vecāku apstiprinājuma vēstuli par dalību ekskursijā (vietu skaits autobusā tiek plānots,  atbilstoši audzēkņu vecāku garantijas vēstuļu skaitam ).Ekskursiju maršruti: Dizaina un lietišķās mākslas muzejs; izstāžu zāle Arsenāls;Mākslas akadēmija, mākslas galerija XO

SKATES 3.klasēm trešdien,9.decembrī

Visu 3.klašu audzēkņu darbu skates notiks trešdien, 9.decembrī. Audzēkņiem,kuru vecāki ir iesnieguši rakstiskas atlaujas,paredzēta EKSKURSIJA uz Rīgas muzejiem un izstāžu zālēm.Izbraukšana no JMS pl.13.00. Mācības skates laikā nenotiek. Pēc atgriešanās, ap pl.18 – darbu paņemšana skolas zālē.Par atstātajiem darbiem skola neatbild.Liecību saņemšana un  Ziemassvētku koncerts 17.decembrī pl.15.00

KOPSAPULCE

Piektdien, 4.decembrī, plkst.18.00 JMS aicina 7.klašu audzēkņus un viņu vecākus uz KOPSAPULCI. Darba plānā: II mācību gada darba secība – PĀRBAUDES DARBI ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, VEIDOŠANĀ. NOBEIGUMA DARBI. IZLAIDUMS

Ligitas Ulmanes – Franckēvičas IZSTĀDE

DSC_0464No 23.novembra Jelgavas Mākslas skolas galerijā ir aplūkojama izcilās latviešu tēlnieces Ligitas Ulmanes – Franckēvičas darbu izstāde.Autore skatītājiem piedāvā formas risinājumus gan divās, gan trīs dimensijās,ar profesionālu vieglumu to demonstrējot visos iespējamajos tēlniecības materiālos.Foto – no izstādes atklāšanas.

7.klašu audzēkņiem un VECĀKIEM

Cienījamie JMS audzēkņu Vecāki! Sākot ar 2016.gada 4.janvāri Jelgavas Mākslas skolā ir paredzētas būtiskas izmaiņas mācību procesa norisē 7.klašu audzēkņiem. Lai pilnībā informētu par tām gan audzēkņus, gan vecākus, esiet gaidīti KOPSAPULCĒ, piektdien  4.decembrī, plkst.18.00 skolas aktu zālē.                                               DARBA KĀRTĪBĀ:                                                                                                     1) Pārbaudes darbi. 2) Nobeiguma barbu izstrādes kārtība un aizstāvēšana.3) Izlaidums.   Pārbaudes darbi  ZĪMĒŠANĀ, GLEZNOŠANĀ, VEIDOŠANĀ.                           Uzstādījumu attēlojums, atbilstoši 7.klašu programmai, pēc mācību priekšmeta skolotāja ieskatiem. Pilnībā patstāvīgs darbs 3 reizēm – kopā 6 mācību stundām ( sākot ar 4. janvāri, konkrēto mācību priekšmetu stundu laikā, turpinot līdz 21. janvārim, kad arī ir paredzēta darbu vērtēšana ).                                                                                  Darbu vērtējums 10 ballu sistēmā veidos noteicošo atzīmi Mākslas skolas beigšanas apliecībā konkrētajā mācību priekšmetā, un darba process radīs audzēkņiem iestājeksāmenu pieredzi, turpinot izglītību profesionālajās mācību iestādēs.                      Savukārt KOMPOZĪCIJAS, DARBA MATERIĀLĀ, DATORGRAFIKAS UN MĀKSLAS VALODU PAMATU stundās janvārī  audzēkņi strādās ar nobeiguma darbu tēmām un gatavos projektus, atbilstoši stundu sarakstā noteiktajā laikā. Audzēkņiem ir iespējas izvēlēties tēmu jebkurā no iepriekš apgūtajiem mācību priekšmetiem (vēlams, pat vairākas, lai pastāv izvēles varianti).                                                                Nobeiguma darbu projektus vērtēs komisija SKATĒ, 28.janvārī. Ja kāds no audzēkņiem pārbaudes darbu un Nobeiguma darbu skiču skatēs nepiedalīsies subjektīvu iemeslu dēļ (objektīvais iemesls – veselības stāvoklis ,uzrādot ģimenes ārsta izziņu), pie Nobeiguma darba izstrādes netiks pielaists un turpinās darbu kopā ar 6.klasēm pēc to stundu saraksta. To audzēkņu, kuri pārbaudes darbu izpildes laikā būs slimojuši, turpmāko darbu organizēs un koordinēs JMS Metodiskā darba komisija.

Pēc 28.janvāra audzēkņu nobeiguma darbu skiču SKATES rezultātiem, atbilstoši pedagogu slodzes sadalījumam 20115./16.māc.gadā, audzēkņi uzzinās savu Nobeiguma darbu vadītājus un uzsāks darbu jau konkrētu pedagogu vadībā, iepriekš vienojoties par konkrētu plānotā darba laiku .

Nobeiguma dabu izstrādes procesā ir paredzētas STARPSKATES 1 reizi mēnesī, kā arī pedagogu iniciētas starpskates / konsultācijas  pēc nepieciešamības.

Nobeiguma darbu nodošanas termiņš – 10.maijs.

Darbu aizstāvēšana un izlaidums  – 30.maijā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA par JMS darbu no 8. – 18.decembrim

Saistībā ar mācību gada I pusgada noslēguma darbu SKATĒM , kad tiks vērtēti  visu Jelgavas Mākslas skolas  audzēkņu darbi, ir paredzētas izmaiņas stundu sarakstā no  8. – 18.decembrim.1.a klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 9.un 16.decembrī , no pl.15.45 -17.10.1.b klasei darbu SKATE – 4.decembrī . Stundas notiks 4.un 11.decembrī , no pl.15.45 – 17.10.2.abc klasēm  darbu SKATE – 8.decembrī . Stundas notiks 8.un 15.decembrī , no pl.14.15 –17.10. 3.abcd klasēm  darbu SKATE9.decembrī . Stundu laikā, 9.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī,skolas zālē  pl.15.00  4.abcd klasēm  darbu SKATE – 10.decembrī . Stundu laikā 10.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 5.abc klasēm  darbu SKATE – 16.decembrī . Stundu laikā 16.decembrī – EKSKURSIJA uz Rīgu no pl.13.-18.Pēc tam JMS jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00. 6.abc klasēm  darbu SKATE – 15.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18. Pēc tam jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00.7.abc klasēm  un I,II,III kursiem darbu SKATE – 14.decembrī . Darbu izlikšana skolotāju vadībā no pl.14.00.SKATE ilgs līdz pl.18. Pēc tam jāpaņem visi novērtētie darbi. Liecību saņemšana 17.decembrī, skolas zālē  pl.15.00 .

P a r    a t s t ā t a j i e m   d a r b i e m   s k o l a   n e a t b i l d.

Ekskursijās dosies tikai tie audzēkņi, kuri būs iesnieguši vecāku apstiprinājuma vēstuli par dalību ekskursijā (vietu skaits autobusā tiek plānots,  atbilstoši audzēkņu vecāku garantijas vēstuļu skaitam )