STUNDU IZMAIŅAS no 19.- 21.oktobrim

 

TREŠDIEN, 19.oktobrī

4.c un 4.d klasēm

GLEZNOŠANA nenotiks

 

CETURTDIEN, 20.oktobrī

3.c un 3.d klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

4.a un 4.b klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

5.c klasei MĀKSLAS VALODA nenotiks

PIEKTDIEN, 21.oktobrī

4.d; 5.a; 5.b un 5.c klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

7.a; 7.b; 7.c klasēm un KURSIEM

DARBS MATERIĀLĀ un DIZAINS nenotiks

 

 

 

STUNDU IZMAŅAS no 17.-21.oktobrim

 

PIRMDIEN , 17.oktobrī

3.a un 3.b klasēm

14.15 – 14.55 KOMPOZĪCIJA 4.telpā

15.00 – 15.40 KOMPOZĪCIJA 4.telpā

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

3.c un 3.d klasēm

14.15 – 14.55 ZĪMĒŠANA

15.00 – 15.40 ZĪMĒŠANA

GLEZNOŠANA nenotiks

4.a klasei

GLEZNOŠANA nenotiks

4.c klasei

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

 

OTRDIEN, 18.oktobrī

3.a un 3.b klasēm

GLEZNOŠANA nenotiks

4.b klasei

GLEZNOŠANA nenotiks

 

TREŠDIEN, 19.oktobrī

4.c un 4.d klasēm

GLEZNOŠANA nenotiks

 

CETURTDIEN, 19.oktobrī

3.c un 3.d klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

4.a un 4.b klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

PIEKTDIEN, 20.oktobrī

4.d; 5.a; 5.b un 5.c klasēm

DARBS MATERIĀLĀ nenotiks

7.a; 7.b; 7.c klasēm un KURSIEM

DARBS MATERIĀLĀ un DIZAINS nenotiks

 

 

 

Sveicam Jelgavas Mākslas skolas skolotājus SKOLOTĀJU DIENĀ!

Jelgavas pilsētas domes Pateicības rakstu par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā šodien, Jelgavas Kultūras namā, saņems JMS Veidošanas skolotāja Nellija Skujeniece.         Nellija Skujeniece Jelgavas Mākslas skolā strādā kopš 2002. gada, profesionāli iepazīstinot jauniešus ar veidošanas un tēlniecības pamatzināšanām.

amina                                         Attēlā – skolotāja Nellija Skujeniece un skolas absolvente Amina Lučkova pie Nobeiguma darba TOTĒMS (2015.g.)

kate_serzane

kate1

ĀĶIS LŪPĀ ir Kates Seržānes jaunākā izstāde – izcilu sēpijas zīmējumu parāde.Mākslinieces veikums zināmā mērā arī ir veltījums JMS 30 gadu jubilejā, jo Kate ir mūsu skolas absolvente.

 

7.klasēm un I,II kursiem

Darbs materiālā un Dizaina pamati piektdien,30.09. nenotiks,bet stundas tiek atstrādātas šodien,ceturtdien,29.09.

Lūgums ierasties uz stundām laikā no 14.15 – 18.40,vadoties pēc katra  individuālajām iespējām.Stundas notiks 25 .un 20 .telpās.

Tikšanās ar mākslinieci Agnesi Buli

22.septembrī Jelgavas Mākslas skolā viesojās LATVIEŠU SAPŅA apcerētāja un vizualizētāja māksliniece Agnese Bule. Ar viņas laipnu gādību skolas audzēkņi, pedagogi un viesi klātienē iepazinās ar JELGAVAS LATVIEŠA  un dažiem desmitiem citādu latviešu tēliem profesionāli  izkopta grafiskā dizaina kvalitātē. Paldies māksliniecei par dāsnumu!

Vairāk :http://zz.diena.lv/kultura-un-izklaide/izstades/agneses-bules-un-citu-latviesu-sapni-foto-222638ab16 ab15ab9

m ā j a s

15.septembrī Jelgavas Mākslas skolā pulcējās Jelgavas pilsētas vadība, pedagogi  un dažādu skolu audzēkņi ar saviem vecākiem, lai Dzejas dienu laikā atklātu Jelgavas Izglītības pārvaldes izdoto ( jau 4.!) skolu jauniešu dzejas krājumu MĀJAS. Grāmatas ilustrācijas zīmējuši un gleznojuši 27 JMS audzēkņi.Vairāk par pasākumu:

http://www.jelgavasvestnesis.lv/izglitiba/skolenu-ceturtais-dzejolu-krajums-majas

maajas16gramatas

STUNDU IZMAIŅAS ceturtdien, 8.septembrī

5.c klasei  

15.00 – 15.40    MĀKSLAS VALODA

15.45 – 16.25    MĀKSLAS VALODA

 6.a klasei

14.15 – 14.55    DARBS MATERIĀLĀ

15.00 – 15.40    DARBS MATERIĀLĀ

VEIDOŠANA nenotiks

 6.b klasei

14.15 – 14.55    VEIDOŠANA nenotiks

15.00 – 15.40    VEIDOŠANA nenotiks

15.45 – 16.25    DARBS MATERIĀLĀ

16.30 – 17.10    DARBS MATERIĀLĀ

 7.a klasei

17.15 – 17.55   VEIDOŠANA nenotiks

18.00 -18.40     VEIDOŠANA nenotiks

7.c klasei

15.45 – 16.25    ZĪMĒŠANA

16.30 – 17.10    ZĪMĒŠANA

17.15 – 17.55   MĀKSLAS VALODAS PAMATI

 

STUNDU IZMAIŅAS trešdien,7.septembrī

5.c klasei

14.15 – 14.55    VEIDOŠANA nenotiks

15.00 – 15.40    VEIDOŠANA nenotiks

6.c klasei

15.45 – 16.25    MĀKSLAS VALODA

16.30 – 17.10    MĀKSLAS VALODA

VEIDOŠANA nenotiks

 7.b klasei

15.45 – 16.25    KOMPOZĪCIJA

16.30 – 17.10    KOMPOZĪCIJA

VEIDOŠANA nenotiks

 

7.c klasei

17.15 – 17.55   KOMPOZĪCIJA

18.00 -18.40     KOMPOZĪCIJA

VEIDOŠANA nenotiks

STUNDU IZMAIŅAS otrdien, 6.septembrī

4.a klasei

 14.15 – 14.55    VEIDOŠANA nenotiks

15.00 – 15.40    VEIDOŠANA nenotiks

4.d klasei

14.15 – 14.55    MĀKSLAS VALODA

15.00 – 15.40    MĀKSLAS VALODA

15.45 – 16.25    KOMPOZĪCIJA

16.30 – 17.10    KOMPOZĪCIJA

17.15 – 17.55    VEIDOŠANA nenotiks

18.00 – 18.40    VEIDOŠANA nenotiks

 5.b klasei

14.15 – 14.55    GLEZNOŠANA

15.00 – 15.40    GLEZNOŠANA

VEIDOŠANA UN MĀKSLAS VALODA nenotiks

 I,II,III kursam

TĒLNIECĪBAS PAMATI NENOTIKS

STUNDU IZMAIŅAS pirmdien,5.septembrī

4.b klasei

 14.15 – 14.55    KOMPOZĪCIJA

15.00 – 15.40    KOMPOZĪCIJA

15.45 – 16.25    MĀKSLAS VALODAS PAMATI

16.30 – 17.10    MĀKSLAS VALODAS PAMATI              17.15 – 17.55    VEIDOŠANA nenotiks

18.00 – 18.40    VEIDOŠANA nenotiks

4.c klasei

15.45 – 16.25    VEIDOŠANA nenotiks

16.30 – 17.10    VEIDOŠANA nenotiks

17.15 – 17.55    DARBS MATERIĀLĀ

18.00 – 18.40    DARBS MATERIĀLĀ

 5.a klasei

17.15 – 17.55    ZĪMĒŠANA

18.00 – 18.40    ZĪMĒŠANA

VEIDOŠANA nenotiks

Zinīgu un prasmīgu jauno mācību gadu!

spukes

Sveicam JMS audzēkņus ,viņu vecākus un pedagogus jaunajā mācību gadā! Aicinām visus šodien, 2.septembrī, plkst.15.00, tikties JMS aktu zālē un kopīgi uzsākt skolas gaitas, satiekot klasesbiedrus,iepazīstoties ar jaunajiem pedagogiem un uzzinot  jaunumus , kas sagaidāmi 2016./ 2017. mācību gadā!

7gadīgās programmas stundu saraksts:            Vidusskolnieku programmas st.saraksts:

STUNDU SARAKSTS 16 17 I pusg 20V              STUNDU SARAKSTS 30V 1617 I sem

 

Pirmā skolas diena JMS – 2.septembrī !

Jelgavas Mākslas skola aicina visus audzēkņus,vecākus un pedagogus tikties aktu zālē piektdien,š.g.2.septembrī plkst.15.00. Iepazīsimies ar jaunajiem audzēkņiem, skolotājiem,stundu sarakstu un svarīgākajām aktualitātēm jaunā mācību gada sākumā.

1.septembrī, Pasta salā, visi laipni aicināti piedalīties Zinī-Buma darbnīcu labirintos!

Stundu saraksts tiks publicēts laikā līdz 31.augustam.

 

VASARAS PRAKSES pagarinājuma SKATE

Tiem audzēkņiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iepējams piedalīties Praksē,  darbi ir jāizstrādā individuāli un 23.augustā , no plkst.11.00 jāizliek vērtēšanai uz galdiem 3.telpā. Darbu vērtēšana sāksies plkst.12.00 , ilgs līdz 12.30 un pēc tam audzēkņiem savi darbi ir jāpaņem.

Audzēkņu zināšanai – Vasaras prakse Mākslas skolām ir obligāta un to nenokārtojot, audzēknis netiek pārcelts nākamajā klasē.

Darbu saraksts pievienotajā dokumentā:

PRAKSES UZDEVUMU SARAKSTS16