Starptautiskā, Šauļu mākslas skolas rīkotā, konkursa "Daba ir liels brīnums"
REZULTĀTI

2.vieta Ievai Martai Mačevskai 1.-4. klašu grupā par darbu “Armor Ornament", skolotāja Gunai Gaiķe
2.vieta Evai Belozubai 5 . -6. klašu grupā par darbu   “Above the Ground”, skolotāja Nellija Skujeniece