Rakstniecības un mūzikas muzeja radošais konkurss bērniem un jauniešiem PRIEKŠMETS. STĀSTS.

REZULTĀTI

1.VIETA  Paulai Elizabetei Omikai konkursa vidusskolas grupā, kategorijā videostāsti , skolotāja Anda Birģele 

ATZINĪBA Elizabetei Antānei sākumskolas grupā, kategorijā vizuālie stāsti, skolotāja Kristīne Veinberga

ATZINĪBA Poļina Garaņina ,sākumskolas grupā, kategorijā vizuālie stāsti, skolotāja Kristīne Veinberga


Paulas Elizabetes Omikas videostāsts "LAIMĪGA SATIKŠANĀS"