Līvānu stikla un amatniecības centra skiču konkurss "Stikla iecere"

REZULTĀTI

ATZINĪBA - Kristīnei Kokorevičai  ar darbu "Ienirt dzelmē"
skolotāja Kristīne Veinberga

ATZINĪBA - Marijai Hrustaļovai  ar darbu "Kaķis ar kaķa ķepu"
skolotāja Anda Birģele

PATEICĪBAS par piedalīšanos saņēma - Aleksandrs Voitešonoks, Darja Mihaļčenko, Elīza Putāne, Estere Anna Sprūģe, Ieva Marta Mačevska, Jēkabs Kemlers, Kamilla Chibisova, Loreta Kiesnere, Linda Skudra, Lauma Māra Šmite, Karīna Čerjapkina, Marija Mačevska, Marta Brakanska, Marta Daniēla Jēkabsone, Paula Omika, Viktorija Bortkeviča, Laura Vasele, Paula Marija Mačevska, Poļina Kediča