Vizuālās mākslas konkursa "Akvarelis. Mākslinieks Jānis Brekte - 100"
REZULTĀTI

ATZINĪBA  Danielai Razvadovskai  11 - 13 g.v. grupā
2. vieta  un skatītāju balva Līvai Jaunciemai 17 - 19 g.v. grupā 
3. vieta  Kristīnai Oļhovikai 17 - 19 g.v. grupā

Pateicības par piedalīšanos saņēma Lote Grosfogele un Arina Tanana
skolotāja - Kristīne Veinberga