Vasaras prakse 2022

Vasaras prakse ir mācību procesa daļa Mākslas skolas audzēkņiem vecumā no 10 - 14 gadiem, kas katru kadu norisinās jūnija pirmajā nedēļā. Audzēkņi dodas zīmēt un gleznot brīvā dabā. Vasaras praksē šogad iepazinām mūsu pilsētas vietas - tirgu, vecpilsētu, Jelgavas pils apkaimi, palienas pļavas, parkus, kā arī viesojāmies Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Vasaras praksē šogad piedalījās vairāk kā 200 audzēkņi. ZRKAC telpās ir redzama tikai daļa no labāko darbu izlases, plānojam ar veikumu dalīties tos izstādor arī  lielākajos t/c Jelgavā, kā arī bibliotēkās.