Audzēkņu darbu izstādes Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 2021.gadā 

"Vasaras prakses plenēra darbi 2019" no 2021. gada 17. augusta - 13. oktobrim

 "Dažādie putni" no 2021. gada 14. oktobra - 30. novembrim, ped. Ilizane Grīnberga