Izstāde "Klusā daba ar mūzikas instrumentu" 

visu marta mēnesi T/C "Pilsētas Pasāža"