Izstāde ZRKC līdz 8. maijam

Zemgales reģiona kompetenču centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā, ir apskatāmi 2015./2016.m.g. skolēnu darbi, kas tika izmantoti JIP 4. Jelgavas skolēnu dzejas krājuma "Mājas" ilustrācijām.