Maijā, no sniega bēgot, skolā ir salidojuši putniņi!

6.klašu Darbs materiālā, sk.Anda Stankeviča.