Atskats uz bijušo!

Aicinām atskatīties uz pagājušajām izstādēm un pasākumiem. Plakāti veidoti sadarbojoties ar Ilizane Grinberga Paldies! Plakāti skatāmi skolas 1.stāva foajē.