Stikla mākslas izstāde "Laiks. Plūsma. Doma"


Stikla mākslas izstāde, kuras ekspozīciju veido trīs Latvijas Mākslas akadēmijas absolventes:
Anna Varnase
Baiba Dzenīte
Zane Vēvere

Trīs dažādas personības, trīs dažādi darbi, bet tos vieno interese par stikla materialitāti, tā formu un iespēju izzināšanu. Izstādē ir iespēja redzēt mākslas darbus, kas veidoti dažādās tehnikās, tādējādi sniedzot padziļinātāku priekšstatu par stikla daudzveidīgajām iespējām.

Tēmas, kas tiek risinātas caur mākslas darbiem:
• Dzīves plūsma, kas noris neatkarīgi no indivīda mēģinājumiem to ietekmēt.
• Apziņas plūsma. Laiks kā kustība, kas katru dienu ietekmē apkārt notiekošo un reljefs kā kustības rezultātā radušās izmaiņas, ko veido laiks.
• Domas ir cilvēka esības veidojoša substance, mākslas darbs izzina domāšanas procesu, pēta domu filozofisko aspektu un iedzīvina tās materiālā.

Katrs mākslas darbs ir stāstošs, suģestējot apmeklētāju uzzināt vairāk.

Izstādes atklāšana 2017.gada 10.novembrī plkst.18.00. Izstāde apskatāma līdz 5.janvārim Jelgavas Mākslas skolā.