Vivo centrā apskatāmi JMS audzēkņu darbi

Darbi tapuši sk.Gunas Gaiķes vadībā!