Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais radošo projektu konkurss “MANTOJUMS"
REZULTĀTI

ATZINĪBA Līvai Jaunciemai
skolotāja Kristīne Veinberga


Pateicību par piedalīšanos radošo projektu konkursā saņēma 7.klašu audzēkņi - Linards Straume, Arina Jermolajeva, Alise Kārkliņa, Darja Druza, Miķelis Rutkovskis, Estere Kristiāna Prenclava, kas projektu izstrādāja skolotājas Iizanes Grīnbergas vadībā