III Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa Ģederta Eliasa mīklu minot "Lauku sadzīves ainava"
REZULTĀTI

2. vieta  Poļinai Kedičai kategorijā gleznošana 13 - 15 g.v. grupā

skolotāja - Jeļena Jēkabsone