JELGAVAS MĀKSLAS SKOLAS VĒSTURE

1986- 2016


«  Lai attīstītu bērnu estētisko audzināšanu, Jelgavas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja 1986.g.2.februārī nolēma:

  Ar 1986.gada 1. septembri, pie pilsētas Kultūras nodaļas , atvērt Bērnu mākslas skolu. Mācību telpas ierādīt Jelgavas 2. Vidusskolas telpās. Par skolas direktoru iecelt Andreju Zvejnieku.»


   Sakarā ar Bērnu mākslas skolas dibināšanu, Tautas deputātu izpildkomiteja nolēma : « Par bērnu mākslas skolas šefu apstiprināt ražošanas apvienību ,,Latvijas keramika’’ ».     

1987. gadā darbā tiek pieņemti skolotāji :

  • Marita Landau
  • Kristīna Landau   
  •  lietvede - Solvita  Pitka   

   «Ar Jelgavas tirdzniecības pārvaldes priekšnieka vietnieka , biedra Emuļa piekrišanu, uz pārskaitījumu veikalā ,,Spalva’’ par 485,- rubļiem iegādājas zīmēšanas blokus, guaša krāsas, zīmēšanas un rasēšanas papīrus.

Par 510,- rbļ., divus drēbju skapjus un  4 grāmatu skapjus. 1987. gada  algu fonds  ir  6800 rubļi saimnieciskie izdevumi -  1700 rbļ. Pirmie iepirkumi: par 1000 rbļ. - galda lampas, epidiaskops, diaprojektors,  rakstāmgalds, seifs, prožektori».

1990. gadā bērnu mākslas skolas skolotāju pulkam pievienojas  skolotāja Ilze Ezerniece.

1993.gada 1. aprīlī nepabeigto celtniecības objektu «Civilās aizsardzības kursu ēku» Mazajā ceļā -2  nodod Mākslas skolas bilancē.

1995.gada novembrī  notiek skolas  pirmā akreditācija.

*JMS arhīvs

*JMS arhīvs

* JMS arhīvs

2003.gadā sagatavošanas grupā  mācās 12 bērni. Modes dizaina studijā  uzņemti  10 audzēkņi.

Par zīmēšanas skolotāju tiek uzrunāta Ilze Emse-Grīnberga.

Mākslas skolas prioritāte vienmēr ir bijusi un būs sabiedrības izglītošana.Tādēļ Latvijas talantīgāko  mākslinieku darbu izstāžu organizēšana Mākslas skolas galerijā ir ikviena tās skolotāja goda pienākums.

Pēc skolotāju Maritas un  Induļa Landaus iniciatīvas, savus darbus Mākslas skolā ir izstādījuši latviešu mākslas meistari:  Edvards Grūbe, Juris Dimiters, Māra Vaičunas, Maija Tabaka, Inta Celmiņa, Jāzeps Pīgoznis, Imants Vecozols, Visvaldis Garokalns,  Lilita Postaža, Paulis Postažs, Vita Merca un citi.

                                                                                                                                                                                                    * JMS arhīvs

Mēs patiesi lepojamies ar skolā notiekošajām izstādēm!

Sekojot  līdzi mūsu adzēkņu aktivitātēm arī pēc Mākslas skolas, veiksmīgi  savu radošumu šodien  attīsta:

  • Baiba Ladiga -  modes māksliniece                
  • Kate Seržāne – grafiķe
  • Jānis Joņevs – rakstnieks  un  citi  lielisku  profesiju pārstāvji.

Attēlā - skolas absolvente Kate Seržāne izstāda savus darbus ( 26.09.2016.)


2004.gadā  «Foto un Datorgrafika»  sāk mācīt  Māris Grīnbergs.

Foto: Māris Grīnbergs

2005.gadā skolas darbu sāk vadīt direktore Anda Stankeviča.


Sadarbojoties ar  Jelgavas Mūzikas skolu , 2005. gada  februārī  tiek atjaunota  skolas karnevālu tradīcija, kas gadu no gada kļūst arvien krāšņāka. 

2006. - 2010.

Skola strādā pēc profesionālās  ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla’’, kas pārakreditēta 2007. gada 9. februārī. Skolā mācās  165 audzēkņi. Par direktores vietnieci administratīvi saimnieciskajā darbā sāk strādāt  Aiga Dzerkale.


2009.gadā, skolā jūtami ir pieaudzis audzēkņu skaits  –  dažādās programmās mācās 267 bērni, 185 audzēkņi apgūst programmu ,,Vizuāli plastiskā māksla’’.

Aktivitātes skolā:

  • Francijas kultūras centra delegācijas uzņemšana
  • Lietuvas vēstniecības viesošanās un izstāde skolā
  • Baltkrievijas Baranoviču Mākslinieku viesošanās skolā
  • Šauļu Mākslas skolas viesošanās skolā

 Skola iegūst konkursa ,,Gaišākais pilsētvides objekts’’ laureāta titulu ‘2009.

2010.gadā  durvis ver 3 gadīgā, Vizuāli plastiskās mākslas programma, jauniešiem no 16 gadu vecuma. Ir iespēja apgūt Zīmēšanu , Gleznošanu, Tēlniecības un Dizaina pamatus, kā arī Datorgrafiku.


2012. gadā

ESF projekta ,,Radošo industriju attīstība Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionos’’  ietvaros audzēkņiem bija iespēja piedalīties mākslas darbnīcās, apgūstot jaunu pieredzi darbā ar porcelānu, strādājot ar grafikas spiedi un datorgrafikā.

2013.gadā samazinām skolēnu slodzi, ieviešot 7gadīgo apmācības programmu.


Iestāde KULTŪRA  skolai  dāvina latviešu keramiķa Pētera Martinsona pēdējo darbu ,,Sapņu vārnu patvērums’’.


2015.gadā JMS īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu ,,Vizuāli plastiskā māksla’’ 20V un 30V

Tās apgūst 282 skolēni.

Interešu programmās mācās 45 skolēni.

 ,,Bērnu mākslas studija’’
,,Cilvēka figūra tēlotājā mākslā’’
,,Keramikas apgleznošana’’ 

Skola saņem apbalvojumu: »Gaišākais pilsētas objekts 2015».

Kā lielais brālis -vienmēr atsaucīgs domubiedrs un sadarbības partneris mums ir bijis Jelgavas Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs. Arī ar tā filiāli - Ā.Alunāna muzeju un darbiniekiem mūs vieno gadiem kopta sadarbības vēsture.Un lielu artavu  izglītošanā sniedz Jelgavas Pilsētas bibliotēka.

2016.gadā vasaras brīvlaikā tiek izremontēts 2.stāva vestibils, rekonstruēti skolas apstādījumi un tikko pabeigta terases izbūve. (Arh. V.Grietēns ). Skola  saņem māla virpu, iegādājas projektoru skolas zālei.

Ar 1. septembri uzsāk e-klases žurnālvadību. Skolā  darbu sāk 17 pedagogi  un jau 350 audzēkņi.

Sadarbībā ar Jelgavas Izglītības Pārvaldi un Jelgavas latviešu biedrību, ir izdoti 4 unikāli izdevumi - skolu jauniešu dzejas krājumi. Trijos no tiem, kā ilustrācijas , ir izmantoti Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi. 

Savos 30 esam vēl gana jauni un spara pilni.

Ar mākslinieku vērtējošo skatu un jutīgo uztveri lūkojamies nākotnē un plānojam skolas attīstību, soli pa solim, kopā ar mūsu Pilsētu Izaugsmei – Jelgavu !