JELGAVAS MĀKSLAS SKOLAS KOLEKTĪVS

Anda Stankeviča
Jelgavas Mākslas skolas direktore, pedagoģe


       Ilze Emse - Grīnberga

direktores vietniece mācību darbā, pedagoģe

Aiga Dzerkale
direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Anda Birģele
metodiķe, pedagoģe

Monta Biļinko
sekretāre

Ilze Ezerniece
pedagoģe

Ilona Drīliņa
pedagoģe

Jeļena Jēkabsone
pedagoģe

Renāte Bērziņa
pedagoģe

Ilizane Grīnberga
pedagoģe

Sanita Mūrmane - Miķelsone
pedagoģe

Guna Gaiķe
pedagoģe

Nellija Skujeniece
pedagoģe

Mārīte Jevstigņejeva
pedagoģe

Krsitīna Landaua - Junkere
pedagoģe

Kristīne Veinberga
pedagoģe

Marina Ļitvinova
tehniskā darbiniece

         Agnese Mārtiņkrista                         tehniskā darbiniece             Andris Žukovskis
            tehniskais darbinieks