Profesionālās ievirzes izglītības programma
„Vizuāli plastiskā māksla” 20V 21100 bērniem vecumā no 8 gadiem

Nodarbību diena

Nodarbību laiks

Telpa

Skolotāji

No pirmdienas līdz piektdienai

no plkst.14:20– 19:40

(pēc stundu saraksta)

pēc stundu saraksta

pēc stundu saraksta

tālr.  63080180

 Mācību gads ilgst no septembra līdz maijam, ar brīvlaikiem kā vispārizglītojošajā skolā. Mācību slodze ir 12 mācību stundas nedēļā. Nodarbības notiek vismaz 3 reizes nedēļā no plkst. 14:20  līdz  19:40.

Jūnijā visi audzēkņi piedalās skolas vasaras praksē:

 • 3.klasei - 20 stundas;
 • 4. klasei - 30 stundas;
 • 5. klasei - 30 stundas;
 • 6. klasei - 35 stundas.
Prakses vietu audzēkņi var izvēlēties - strādāt skolā vai izbraukumos ārpus pilsētas.

7.klases audzēkņi 7. mācību gadā 1.pusgadu mācās pēc stundu saraksta, bet 2.pusgadā strādā pie skolas noslēguma darba.
Mākslas skolu  beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

 • ZĪMĒŠANA 
 • GLEZNOŠANA
 • VEIDOŠANA 
 • KOMPOZĪCIJA 
 • DARBS MATERIĀLĀ 
 • MĀKSLAS VALODAS PAMATI
 • DATORGRAFIKA 
 • NOSLĒGUMA DARBS