IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS MĀKSLAS SKOLĀ 2022./2023. mācību gadam IR BEIGUSIES!

Jelgavas Mākslas skola profesionālās ievirzes programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem:

 8. - 9. g.v. izglītojamos 7 gadu (20 V) programmā
15. - 25. g.v. izglītojamos 3 gadu (30 V) programmā

iesniegumu elektroniski sūtīt uz  makslas@izglitiba.jelgava.lv

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI profesionālās ievirzes programmā 20V un 30V

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI interešu izglītības programmās

SVARĪGI - līguma parakstīšana notiks augustā, līdzi ņemot dzimšanas apliecību vai pasi. 

  Iesniegums dalības maksas atcelšanai, ja audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes un deklarēts Jelgavas pilsētas teritorijā.