IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS MĀKSLAS SKOLĀ 2021./2022.māc.g. no 2021.gada 5. - 31.maijam

Jelgavas Mākslas skola  2021./2022.mācību gadam profesionālās ievirzes programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem:

 8. - 9. g.v. izglītojamos 7 gadīgajā (20 V) programmā
15. - 25. g.v. izglītojamos 3 gadīgajā (30 V) programmā

IESNIEGUMUS PIEŅEMAM ELEKTRONISKI uz e-pasta adresi  makslas@izglitiba.jelgava.lv

 Iesnieguma veidlapa JMS profesionālās ievirzes izglītībā 2021./2022.māc.g.

Iesnieguma veidlapa JMS interešu izglītībai 2021./2022.māc.g.

SVARĪGI - līguma parakstīšana notiks augustā, līdzi ņemot dzimšanas apliecību vai pasi. Iesniegums dalības maksas atcelšanai, ja audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes un deklarēts Jelgavas pilsētas teritorijā.