• Skolotājas Kristīne Veinberga un Mārīte Jevstigņejeva 3.klašu I semestra darbu skates laikā

 • 2022./23.m.g. I semestra darbu SKATES un LIECĪBAS

 • SKATES  1.ABC – piektdien, 9.decembrī .  Liecību un darbu saņemšana 16.decembrī stundu laikā

  SKATES  2.ABCD – trešdien, 7.decembrī .  Liecību un darbu saņemšana 14.decembrī  stundu laikā

  SKATES  3.ABCD – ceturtdien, 15.decembrī . Liecību* saņemšana 21.decembrī pl.15.00 skolas zālē

  SKATES  4.ABCD – otrdien, 13. decembrī . Liecību* saņemšana 21.decembrī pl.15.00 skolas zālē

  SKATES  5.ABCD – pirmdien, 12.decembrī . Liecību* saņemšana 21.decembrī  pl.15.00 skolas zālē

  SKATES  6.ABCD – trešdien, 14. decembrī . Liecību* saņemšana 20.decembrī no pl.14.20,sekretariātā

  SKATES  7.ABCD –  piektdien, 16. decembrī . Liecību* saņemšana 20.decembrī no pl.14.20,sekretariātā

  SKATES  I, II KURSS – ceturtdien, 15.decembrī . Liecību* saņemšana 20.decembrī no pl.14.20,sekretariātā • ZIEMAS BRĪVDIENAS līdz 2023.gada 6.janvārim