IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA JELGAVAS MĀKSLAS SKOLĀ 2024./2025. mācību gadam no  2024. gada 2. maija līdz 31. maijam!

Jelgavas Mākslas skola profesionālās ievirzes programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem:

 8. - 9. g.v. izglītojamos 7 gadu (20 V) programmā
15. - 25. g.v. izglītojamos 3 gadu (30 V) programmā

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI profesionālās ievirzes programmā 20V

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI profesionālās ievirzes programmā 30V

IESNIEGUMS UZŅEMŠANAI interešu izglītības programmās

UZMANĪBU!

No 1. maija stājās spēka noteikumi, ka pie uzņemšanas iesnieguma jāpievieno arī no ģimenes ārsta izziņa!

Ministru kabineta noteikumi Nr. 220 2. daļas 6. punkta 6.3. apakšpunkts  - uzņemšanai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmā un profesionālās ievirzes izglītības programmā izglītības tematiskajā jomā "Mākslas"  (turpmāk – profesionālās ievirzes izglītības programma mākslās) izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei.


SVARĪGI - līguma parakstīšana notiks augustā, līdzi ņemot dzimšanas apliecību vai pasi.

  Iesniegums dalības maksas atcelšanai, ja audzēknis ir no daudzbērnu ģimenes un deklarēts Jelgavas pilsētas teritorijā.