1. UZDEVUMS - ROTĀCIJA, TRANSFORMĀCIJA

 • Izvēlies sava vārda vai uzvārda TREŠO burtu.
 • Šis burts jāveido kā kolāža, kas sastāv no attēliem ar priekšmetiem (tie var būt augļi, dārzeņi, ikdienā izmantojami priekšmeti u.tt), kam ir burta simboliska nozīme (attēlotie priekšmeti sākas uz šī burta).
 • Jāiekļauj 3 dažādi attēli ( dažādos rakursos / stāvokļos, piem. ja tas ir auglis/dārzenis - tad vesels, pārgriezts ceturtdaļā un ripiņa).
 • Jāievieto fona krāsa, kas izceļ burtu.
 • Gatavais darbs jāiesūta JPG formātā.


    UZDEVUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 • Burta atbilstība vārda / uzvārda trešajam burtam;
 • Priekšmetiem ir burta simboliskā nozīme (sākas uz šī burta);
 • Izmantoti 3 dažādi attēli, veikta šo attēlu rotācija un lieluma maiņa;
 • Komopzīcija lapā;
 • Fona krāsas atbilstība kopējai kompozīcijai;
 • Precizitāte;
 • Oriģinalitāte.



 .