Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs

Anda Stankeviča
Jelgavas Mākslas skolas direktore, pedagoģe


       Ilze Emse - Grīnberga

Jelgavas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā, pedagoģe

Aiga Dzerkale
Jelgavas Mākslas skolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā

Anda Birģele
metodiķe, pedagoģe

Līga Leite
sekretāre

Ilze Ezerniece
pedagoģe

Ilona Drīliņa
pedagoģe

Jeļena Jēkabsone
pedagoģe

Renāte Bērziņa
pedagoģe

Ilizane Grīnberga
pedagoģe

Sanita Mūrmane - Miķelsone
pedagoģe

Guna Gaiķe
pedagoģe

Nellija Skujeniece
pedagoģe

Mārīte Jevstigņejeva
pedagoģe

Krsitīna Landaua - Junkere
pedagoģe

Kristīne Veinberga
pedagoģe

Marina Ļitvinova
tehniskā darbiniece

           Agnese Mārtiņkrista            tehniskā darbiniece             Andris Žukovskis
            tehniskais darbinieks .