Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs

            Anda Stankeviča
Jelgavas Mākslas skolas direktore,                           pedagoģe


       Ilze Emse - Grīnberga

Jelgavas Mākslas skolas direktores vietniece mācību darbā, pedagoģe

Aiga Dzerkale
Jelgavas Mākslas skolas direktores vietniece saimnieciskajā darbā

Anda Birģele
Jelgavas Mākslas skolas metodiķe, pedagoģe

Līga Leite
Jelgavas Mākslas skolas lietvede

Ilze Ezerniece
pedagoģe

Ilona Drīliņa
pedagoģe

Jeļena Jēkabsone
pedagoģe

Renāte Bērziņa
pedagoģe

Ilizane Grīnberga
pedagoģe

Sanita Mūrmane - Miķelsone
pedagoģe

Guna Gaiķe
pedagoģe

Nellija Skujeniece

pedagoģe

Mārīte Jevstigņejeva
pedagoģe

Kristīna Landaua - Junkere
pedagoģe

Baiba Ūlande
pedagoģe

Marina Ļitvinova
tehniskā darbiniece

Inga Krievāne
tehniskā darbiniece

          Andris Žukovskis
            tehniskais darbinieks


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .