PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS  PROGRAMMA

“Vizuāli plastiskā māksla” (30V 211 00),

Profesionālās ievirzes izglītības programma

„Vizuāli plastiskā māksla” 30V21100 bērniem vecumā no 16 gadiem

Nodarbību diena

Nodarbību laiks

Telpa

Skolotāji

No pirmdienas līdz piektdienai

no plkst.14:20 – 19:40

(pēc stundu saraksta)

pēc stundu saraksta

pēc stundu saraksta

tālr. 63080180

Audzēkņi vecumā no 16 gadiem, saskaņā ar profesionālās ievirzes 3 gadīgo izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”.

Mācību gads ilgst no septembra līdz maijam, ar brīvlaikiem kā vispārizglītojošajā skolā. Mācību slodze ir 12 mācību stundas nedēļā. Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā no plkst. 14:20 līdz 19:40. Mācību stundas notiek pēc stundu saraksta.

Mākslas skolu  beidzot, absolventi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.



 


 .