Izglītojamo uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā 2020./2021. mācību gadam 

no š. g. 5. - 29. maijam.

Jelgavas Mākslas skola  2020./2021.mācību gadam profesionālās ievirzes programmā Vizuāli plastiskā māksla uzņem:

 8. - 9. g.v. izglītojamos 7 gadīgajā (20 V) programmā
15. - 25. g.v. izglītojamos 3 gadīgajā (30 V) programmā

IESNIEGUMUS PIEŅEMAM ELEKTRONISKI uz e-pasta adresi makslas@izglitiba.jelgava.lv

SVARĪGI - līguma parakstīšana notiks augustā, līdzi ņemot izglītojamā dzimšanas apliecību vai pasi. 


 .