Izglītojamo uzņemšana 2019./20.mācību gadam notiks no šī gada 2. - 31.maijam


     Lai iestātos Jelgavas Mākslas skolā, nepilngadīgo personu vecākiem vai aizbildņiem ir jāaizpilda interesējošās programmas iesnieguma veidlapa  un tā ir jāiesniedz skolas sekretariātā.

Profesionālās ievirzes izglītībā - 7 gadīgā (20V) programma  8 -15gadīgajiem bērniem;

                                                       - 3 gadīgā (30V) programma 15 - 25gadīgiem jauniešiem.


Svarīgi :

 Iesniedzot iesniegumu, līdzi ir jāņem pretendenta dzimšanas apliecība vai pase.

Iesniegums JMS interešu izglītībai 2020.g

Iesniegums JMS profesionālā ievirzes izglītībai 2020.g.

 


 .