Laipni lūgti Jelgavas Mākslas skolā!

 Jelgavas Mākslas skola nodrošina iespēju audzēkņiem iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas mākslā pamatizglītības pakāpē, sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei; piedāvā dažādas interešu izglītības programmas bērniem un jauniešiem; realizē dažādus mākslas projektus, mākslas izstādes, aktīvi piedalās dažāda mēroga konkursos, skatēs.

 Jelgavas Mākslas skola ir dibināta 1986.gada 28. februārī. Skolā strādā  profesionāli mākslinieki un pedagogi. Vizuālo mākslu pēc nodarbībām vispārizglītojošā  skolā  apgūst  bērni un jaunieši no Jelgavas pilsētas un novadiem. Skolā mācās ap 300 audzēkņu vecumā no 8 līdz 18 gadiem.

 MĀCĪBU PROCESS

Mācību procesa saturs virzīts uz mūsdienīgām aktualitātēm - RADOŠĀM IDEJĀM,  reālo dzīvi , iesaistot skolēnus  daudzveidīgā praktiskā darbībā, sadarbojoties ar sabiedrību, dažādām iestādēm pilsētā, projektos, konkursos (pilsētas svētku rotājumi, audzēkņu darbu  izstādes sabiedriskās vietās pilsētā, tēlniecības darbi pilsētas skvēros, bērnudārzos, slimnīcās, skatlogu noformējumi, pasākumu noformējumi u.c.)
Audzēkņiem tiek organizētas vasaras prakses – plenēri, izbraukumi dabā - Jelgavā, Latvijas gleznainākajās pilsētās, Dabas muzejā , Botāniskajā dārzā , Cinevillā, u.c., kurās audzēkņi iegūst mācību saturā plānotās praktiskās iemaņas.

Audzēkņiem tiek organizētas mācību ekskursijas uz izstādēm, muzejiem, organizētas  izstādes skolā un tikšanās ar profesionāliem māksliniekiem.
Audzēkņu darbi regulāri ir eksponēti Jelgavas pilsētā, Latvijā un reizēm arī ārzemēs.

SKOLAS MĒRĶI :

 ·         Piedāvāt iespēju audzēkņiem apgūt zināšanas un kompetences  radošai pašrealizācijai. 

·          Sagatavot  audzēkņus izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē

 UZDEVUMI :

·         Sagatavot audzēkņus iespējai iestāties dažādās mākslas vidējās Izglītības iestādēs – modes, reklāmas, mēbeļu un interjera, tekstila dizaina, digitālo mediju ,foto  u.c. jomās.

·         Nodrošināt sistematizētu pamatiemaņu  apguvi un gatavību patstāvīgi strādāt –  gleznošanā, grafikā, veidošanā, datorgrafikā, kompozīcijā, kā arī izmantojot dažādus materiālus.

·         Veicināt personas pamatvērtību – ētikas, domāšanas, garīguma, morāles, estētikas, kultūras pamatu  izpratnes,  radošo spēju attīstību, kā arī vērtību orientācijas  veidošanu  mākslā.

·         Sekmēt audzēkņu attīstību,  atbilstoši mūsdienīgas kultūrizglītības prasībām, audzēkņa vecumam un dotumiem.

 .