2017./2018.m.g E-twining sadarbības projekts "Shopwindows"

Jelgavas Mākslas skola sadarbojas ar skolā no Armēnijas, Francijas un Vācijas.

 

E-TWIN.pdf2011./2012. GADS

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam finansētais projekts „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” (LLIII-194)  

Jelgavas pilsētas dome, kā projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos” izvirzītās aktivitātes:

  1. Izveidot radošo studiju „OLA” pie Jelgavas mākslas skolas 
  2. Izveidot radošo darbnīcu „Esi vesels!” un Apdrukas cehu pie bērnu un jauniešu iniciatīvas centra „Junda” 
  3. Noorganizēt kopīgu plenēru radošo studiju skolotājiem, lektoriem. Plenāra tēma – Lietišķais dizains mūsu ikdienā. Plenēra laikā tiktu pārrunāti dažādi tehnikas jautājumi dizaina attīstībā, sadarbības iespējas ar uzņēmējiem, prezentēti Jelgavas radošo studiju darbi.
  4. Piedalīties vienā plenērā Lietuvā
  5. Piedalīties 1 izstādē, kas ir organizēta
  6. Piedalīties noslēguma forumā
  7. Organizēt nometnes Jelgavas radošo studiju bērniem (meistarklases)
  8. Piedāvājam noorganizēt arī 1 nometni kopā ar pērējiem Zemgales partneriem, tikai tad vajag zināt vai ir interese
  9. Līdzdarboties stratēģisko dokumentu izstrādē

 Šajā projektā Jelgavas Mākslas skola ņēma dalību kā viens no projekta partneriem.  
 .