STUNDU LAIKS

0. 14.20 - 15.00

1. 15.00 - 15.40

2. 15.40 -16.20

3. 16.20 - 17.00

4. 17.00 - 17.40

5. 17.40 - 18.20

6. 18.20 - 19.00

7. 19.00 - 19.40


Stundu saraksti:JMS_STUNDU_SARAKSTS_1_UN_2_KLASEM_2020_2021_m_g__Isem-1.pdf

JMS_STUNDU_SARAKSTS__20V__2020_2021_m_g__Isem-1.pdf

JMS_STUNDU_SARAKSTS_KURSIEM__2020_2021_mg_I_sem_30V-1.pdf

SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! No 2019.gada 3.septembra , sākot ar 3.klasi mācību process  tiks organizēts 2 nedēļu stundu ciklos, tādēļ ir vērts pievērst uzmanību stundām, kas šifrētas zem skaitļiem 1.; 3.( pirmā un trešā nedēļa mēnesī) un 2.;4.(otrā un ceturtā nedēļa mēnesī). E-klases žurnālā un pie skolas informācijas dēļa ir redzams iknedēļas faktiskais stundu saraksts.

Stundu kavējumu pieteikšanas kārtība:

līdz 18 gadu vecumam par audzēkņa stundu kavējumu E-klasē,sadaļā kavējuma pieteikums, minot kavējuma iemeslu, savlaicīgi informāciju sniedz vecāki vai aizbildņi. Ja skola tiek kavēta ilgāk kā 3 dienas, kavējumu attaisnošanai ir jāuzrāda ārsta parakstīta izziņa
 .